Home / Kiến Thức / Google Analytics / Một số thuật ngữ cơ bản trong Google Analytics

Một số thuật ngữ cơ bản trong Google Analytics

Nhân tiện công ty mình sắp mở 1 lớp inbound marketing nên tranh thủ lúc soạn slide thì cũng share luôn cho mọi người 1 vài thông tin cơ bản nhưng hữu ích cho những ai mới bập bõm vào nghề Online Marketing nhé: Các thuật ngữ trong Google Analytics.

P/S: Bài viết sẽ bổ sung dần dần các thuật ngữ nên có gì các thánh chém nhẹ tay thôi nhé =))

 • Dimension: Các chỉ số không thể đo đếm được bằng số liệu. Ví dụ: City, Campaign, country…
 • Metrics: Các chỉ số có thể đo đếm được bằng con số. Ví dụ: Entrance, session, pageview
 • Bounce rate: Tỉ lệ thoát khỏi trang đích mà không hề xem các trang khác của website
 • Exit rate: Tỉ lệ mà người dùng thoát khỏi website từ trang đó
 • Session: Chỉ số để tính lượng traffic tới website. 1 người tới website có thể tạo nhiều hơn 1 traffic. Vì vậy session >= users. Thời gian dài nhất cho 1 session có thể cài đặt được. Cách tính 1 session: Trong 1 khoảng thời gian xác định mà người dùng không có tương tác với website thì sẽ được tính sang 1 session mới, nếu trong khoảng thời gian đó mà người dùng có tương tác thì thời gian kết thúc của session sẽ được kéo dài thêm.

VD: Thời gian cài đặt cho 1 session là 30 phút

User A vào website lúc 13h. Sau đó vẫn tiếp tục ở lại website tới 14h05 rồi thoát nhưng mà không có tương tác gì với website thì người đó sẽ tạo ra được 3 session. Session 1 từ 13h-13h30, session 2 từ 13h30-14h, session 3 từ 14h-14h05

User B vào website lúc 13h. Sau đó tại 13h15 có tương tác với website == > thời gian session sẽ được kéo dài tới 13h45.

 • User: Số người tới website của bạn. Được đo dựa trên cookie. Nếu người đó đã tới website của bạn nhưng sau đó lại xóa cookie đi thì sẽ được tính là 1 user mới.
 • Pageview: Số lần xem trang. Mỗi lần load lại trang đó thì sẽ được tính là 1 pageview.
 • Unique pageview: là tập hợp các pageviews được cùng 1 user xem trong 1 session. Ví dụ: trong 1 session mà page A được xem đi xem lại 5 lần thì cũng chỉ được tính là 1 unique pageview
 • New User: Là những người tới website lần đầu tiên tới website của bạn
 • Returning user: Là những người đã từng tới website của bạn
 • Session duration: Thời gian của 1 session, được tính bắt đầu từ khi người đó vào website tới tương tác cuối cùng của session đó.
 • Time on page: Thời gian của người dùng trên 1 trang trong 1 session, được tính từ lúc bắt đầu vào trang tới tương tác cuối cùng trên trang đó.
 • Landing page: Là trang đầu tiên mà người dùng đặt chân đến website của bạn trong 1 session xác định
 • Event: Các sự kiện được định nghĩa dựa trên các cài đặt của website. Có thể là 1 lần xem video, 1 lần download…. (Muốn hiểu rõ có thể đợi mình xuất bản 1 bài về cài đặt Event hoặc đọc luôn tại: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/eventTrackerGuide?hl=en)

About Harry Nguyễn

Mình đam mê marketing, đặc biệt là Digital Marketing bởi vì nó là cách nhanh nhất để kết nối với mọi người trên toàn thế giới

Check Also

Avg time on page vs avg session duration

Sự khác nhau giữa Avg Session Duration và Avg Time On Page

Hôm nọ, trong team mình có người hỏi mình là anh ơi. Sao cái Avg …